2009 – Εταιρεία Αρχιπέλαγος

Σειρά ψηφιακών φωτο-μετφορών από το αρχειακό υλικό του Μουσείου του Ελαιοτριβείου Ν. Βρανα, Λέσβου. Τύπωμα σε χαρτί Verona, επικόλληση σε αλουμίνιο.