2003 – Υπουργείο Αιγαίου

Ζωγραφικό έργο με θέμα “Μικρασιατική καταστροφή”. Λάδι σε καμβά.