1995 – Πόλεις και Παρατηρητήρια

Η δουλειά της Αγγελή περιορίζεται στην καταγραφή των βιωμένων τοπίων του ανθρώπινου φόβου εξαιτία της διαρκούς παρουσίας σ’ αυτά μιας εξουσίας αναπότρετης. Συνεπώς δεν έχει παρα να χαρτογραφήσει. Να ανακατασκευάσει εξαρχής τα σημάδια της συγκατοίκησης, τα αρχιτεκτονικά βάθρα μέσα στα οποία εγκαθίστανται οι άνθρωποι και οι δραστηριότητές τους. Σχεδόν πάντα, βλέπει αυτές τις ανθρώπινες κοινότητες από ψηλά. Κατασκοπεύει τους χώρους της ανθρώπινης δραστηριότητας, μικρά κουτάκια που μέσα τους φιλοξενούν αλλά και κρύβουν την ανθρώπινη δραστηριότητα, κατανεμημένα στο φυσικό χώρο με μια δική τους αρχιτεκτονική τάξη. Απ’ την άλλη πλευρά, παράλληλα μ’ αυτά τα σημάδια της ανθρώπινης παρουσίας, σε πίνακες ανεξάρτητους που συνοδεύουν τους πρώτους, δίπτυχα αξεδιάλυτα μαζί τους ‘σπέρνει’ παρατηρητήρια, ψηλές κατασκευές με σκαλωσιές και στην κορυφή ένα φυλάκιο, χώρο εγκατάστασης, αόρατων φρουρών. Η σύνθεση επαναλαμβάνεται με πολλές παραλλαγές. Τα σημάδια των χώρων κατοικίας των ανθρώπων πληθαίνουν, το ίδιο όμως πληθαίνουν και οργανώνονται τα φυλάκια που ελέγχουν την πόλη. Προοδευτικά, θα ενσωματωθούν σ’ αυτή…

Ηλίας Καννέλης
Ιδανικό σπίτι, Φεβρουάριος 1995